Formularz odstąpienia od umowy

 

….............…...................................data …........................

                               miejscowość

 

 

 

 

Biuro Ogłoszeń Prasowych 

SUNpress Paweł Łebkowski

53-431 Wrocław, Plac Pereca 3/1b

NIP: 8971115425

tel. 71 785 55 23, 71 341 98 85

tel./fax 71 343 59 28

e-mail: biuro@ibop.pl

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy dotyczącej zakupu nekrologu lub kondolencji w tytule prasowym …........................................................ zawartej dnia ...............................................

za pośrednictwem Serwisu Internetowego www.ogloszeniaprasowe.net 

nr zamówienia ......................................................................... 

 

Proszę o zwrot kwoty ........................................ zł (słownie .......................................................................................................złotych) przekazem pocztowym na adres................................................................................. 

lub na konto bankowe nr ...........................................................................................

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Paweł Łebkowski SUNPRESS Plac Pereca 3 lok. 1B, 53-431 Wrocław, NIP: 8971115425, REGON: 930989933, moich danych osobowych w celach związanych z korzystaniem ze strony internetowej nekrologiprasowe.com w zgodzie i według zasad określonych w Polityce prywatności. 

 

                                                                                                                                              …..............................................

podpis Konsumenta

 

 

 

Wypełniony formularz prosimy odesłać na adres e-mail: biuro@ibop.pl za potwierdzeniem odbioru lub na nr fax 71 343 59 28 

 

Formularz w wersji PDF